Xà Gồ - Sài Gòn CMC

Bảng giá xà gồ đen mới nhất

Giá xà gồ đen theo quy cách như sau:

  • Kích thước: 40×80, 50×100, 50×125, 50×180, 50×200, 50×250, 65×250 mm
  • Độ dày: 1,5 ly, 1,8 ly, 2 ly, 2,4 ly
  • Chiều dài 6 mét (cắt theo yêu cầu)
Quy Cách Giá / Mét
 1.5 Ly  1.8 Ly  2.0 Ly  2.4 Ly
C 40*80  25.000  27.000 28,000  –
C 50*100  31.000 34,000 37,000  46.000
C 50*125  32.000 35,000 39,000 44,000
C 50*150  39.000 43,000 50,000 55,500
C 50*180  – 44,000 48,500 56,000
C 50*200  – 46,000 51,500 60,500
C 50*250  –  – 62,500 75.000
C 65*250  –  – 66,000 79,500

Bảng giá xà gồ mạ kẽm mới nhất

Giá xà gồ mạ kẽm gồm xà gồ C và xà gồ Z, chi tiết từng loại xem tại bảng phía dưới.

Giá xà gồ C mạ kẽm

Giá xà gồ c mạ kẽm theo quy cách như sau:

  • Kích thước: 40×80, 50×100, 50×125, 50×150, 50×180, 65×180, 50×200, 65×200, 50×250, 65×250 mm
  • Độ dày: 1,5 ly, 1,8 ly, 2 ly, 2,4 ly
  • Chiều dài 6 mét (cắt theo yêu cầu của khách hàng)
QUY CÁCH 1,50ly 1.8ly 2.0ly 2.4ly
C (80 x 40) 31.000 37.000 40.500
C 100 x 50) 39.000 46.000 51.000 68.000
C (125 x 50) 43.000 50.500 56.000 74.500
C (150 x 50) 49.000 57.500 64.000 84.500
C (150 x 65) 58.500 70.000 77.000 96.000
C (180 x 50) 54.500 65.000 72.000 96.000
C (180 x 65) 63.500 76.000 84.000 104.000
C (200 x50) 58.500 70.000 77.000 101.000
C (200 x 65) 67.500 80.500 90.000 110.500
C (250 x 50) 85.500 95.000 117.500
C (250 x 65) 103.000 127.500

Giá xà gồ Z mạ kẽm

Giá xà gồ Z mạ kẽm theo quy cách như sau:

  • Kích thước: từ 125 x 52 x 58 mm đến 400 x 150 x 150 mm
  • Độ dày: 1,5 ly, 1,8 ly, 2 ly, 2,4 ly, 3 ly
  • Chiều dài 6 mét (cắt theo yêu cầu của khách hàng)
QUY CÁCH Z 1,50ly 1.8ly 2.0ly 2.4ly
Z (125 x 52 x 58) 49.500 58.500 65.000 86.000
Z (125 x 55 x 55) 49.500 58.500 65.000 86.000
Z (150 x 52 x 58) 55.000 65.500 72.500 97.500
Z (150 x 55 x 55 55.000 65.500 72.500 97.500
Z (150 x 62 x 68) 59.000 70.500 78.000 102.000
Z (150 x 65 x 65) 59.000 70.500 78.000 102.000
Z (180 x 62 x 68) 64.000 76.500 84.500 105.000
Z (180 x 65 x 65) 64.000 76.500 84.500 105.000
Z (180 x 72 x 78) 68.000 81.000 91.000 111.500
Z (180 x 75 x 75) 68.000 81.000 91.000 111.500
Z (200 x 62 x 68) 68.000 81.000 91.000 111.500
Z (200 x 65 x 65) 68.000 81.000 91.000 111.500
Z (200 x 72 x 78) 86.500 96.000 118.500
Z (200 x 75 x 75) 86.500 96.000 118.500
Z (250 x 62 x 68) 105.000 128.500
Z (400 x 150 x 150)

Nhận chạy Xà Gồ C, Z mọi kích cỡ cạnh nhỏ từ 30 đến 150 cạnh lớn từ 60 đến 400, độ dày từ 1.2 ly đến 3.5 ly

Sản phẩm xà gồ tại Sài Gòn CMC