Xà Gồ Z - Sài Gòn CMC

Xà Gồ Z

  • Xà gồ Z chính hãng
  • Giá gốc đai lý
  • Độ dày: 1,5 ly, 1,8 ly, 2.0 ly, 2.4 ly, 3 ly
  • Nhận chạy Xà Gồ Z mọi kích cỡ cạnh nhỏ từ 30 đến 150 cạnh lớn từ 60 đến 400 độ dày từ 1.2 ly đến 3.5 ly
Danh mục: