Tôn Lạnh Đông Á - Sài Gòn CMC

Tôn Lạnh Đông Á

Tôn lạnh Đông Á là một thương hiệu nhận được sự tin tưởng của nhiều chủ thầu xây dựng. Đông Á liên tục đầu tư về thiết bị, công nghệ hiện đại nhập khẩu từ Châu Âu, Mỹ, Nhật Bản vào quá trình sản xuất tôn. Nguyên liệu đầu vào được chọn lọc kỹ lưỡng, công nghệ sơn hiện đại tạo nên vật liệu chất lượng cao.

Danh mục: