Thép Xây Dựng - Báo Giá Thép Xây Dựng - Sài Gòn CMC

Sài Gòn CMC chuyên cung cấp thép xây dựng các thương hiệu thép uy tín nhất trên thị trường hiện nay như: pomina, thép Hoà phát, thép Việt nhật, từ phi 6 đến phi 32.

Bảng giá thép xây dựng mới nhất

Sài Gòn CMC xin cập nhật bảng giá thép mới nhất tại thời điểm hiện tại, tuy nhiên giá thép thay đổi liên tục, quý khách vui lòng cập nhật trên website hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi để có báo giá chính xác và nhanh nhất

Bảng giá thép Miền Nam, Việt Nhật

Sản phẩm Trọng lượng Kg/cây Việt Nhật Miền Nam (CB300) Miền Nam (CB400)
Thép cuộn phi 6  KG 12.350 11.900
Thép cuộn phi 8  KG 12.350 11.900
Thép gân phi 10 7.21 13.300 73.500 82.900
Thép gân phi 12 10.39 84.900 113.500 116.700
Thép gân phi 14 14.13 123.800 157.900 159.900
Thép gân phi 16 18.47 164.900 204.500 210.500
Thép gân phi 18 23.38 215.500 258.500 266.300
Thép gân phi 20 28.85 272.500 318.900 327.900
Thép gân phi 22 34.91 337.900 386.700 397.900
Thép gân phi 25 45.09 407.800 505.900 517.900
Thép gân phi 28 LIÊN HỆ 530.400 LIÊN HỆ
Thép gân phi 32 LIÊN HỆ LIÊN HỆ LIÊN HỆ LIÊN HỆ

Bảng giá thép Pomina

TÊN HÀNG TRỌNG LƯỢNG KG/CÂY POMINA CB300
POMINA(CB400)
Thép cuộn phi 6  KG 11.850 11.900
Thép cuộn phi 8  KG 11.850 11.900
Thép gân phi 10 7.21 74.500 81.500
Thép gân phi 12 10.39 112.900 116.500
Thép gân phi 14 14.13 158.500 159.300
Thép gân phi 16 18.47 205.500 209.000
Thép gân phi 18 23.38 259.900 265.900
Thép gân phi 20 28.85 319.900 325.500
Thép gân phi 22 34.91 386.500 395.000
Thép gân phi 25 45.09 503.500 513.000
Thép gân phi 28 LIÊN HỆ
Thép gân phi 32 LIÊN HỆ LIÊN HỆ LIÊN HỆ

Bảng giá thép Hòa Phát

TÊN HÀNG TRỌNG LƯỢNG KG/CÂY HÒA PHÁT CB300
HÒA PHÁT CB400
Thép cuộn phi 6  KG 11.600
Thép cuộn phi 8  KG 11.600
Thép gân phi 10 7.21 73.900 80.900
Thép gân phi 12 10.39 109.900 114.500
Thép gân phi 14 14.13 150.500 156.400
Thép gân phi 16 18.47 199.500 200.900
Thép gân phi 18 23.38 250.900 254.900
Thép gân phi 20 28.85 310.700 315.900
Thép gân phi 22 34.91 375.900 380.800
Thép gân phi 25 45.09 489.900 498.900
Thép gân phi 28 LIÊN HỆ
Thép gân phi 32 LIÊN HỆ LIÊN HỆ LIÊN HỆ

Các loại thép xây dựng tại Sài Gòn CMC