Thép Hình H - Sài Gòn CMC

Thép Hình H

Báo giá thép hình H

  • Chiều cao thân từ 100 mm đến 440 mm
  • Chiều rộng cánh từ 100 mm đến 300 mm
  • Trọng lượng từ 17,2 kg/m đến 124 kg/m
  • Chiều dài 6m, 12 m (có thể cắt theo yêu cầu)
Danh mục: